Курс МСФЗ

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) стають єдиною концептуальною основою підготовки фінансової звітності в багатьох країнах. Практичне запровадження курсу МСФЗ дозволить здійснити вихід на міжнародні фінансові ринки та сприяти встановленню комерційних відносин із країнами ЄС та США.

Впровадження курсів МСФЗ у м.Одеса дозволить встановити єдину базу для всіх груп компаній в цілях підготовки фінансової звітності та встановити єдину облікову політику, що дозволить оптимізувати процес консолідації та усунути необхідність значного кількісного коригування (трансформації) при приведенні звітів різних дочірніх компаній до єдиної концептуальної основи.

  Консультації з бухгалтерського обліку

  Курси МСФЗ від компанії «Бухгалтерський світ»

  Курси МСФЗ являють собою систему обліку, яка в основному використовує управлінські підходи, що дозволить зблизити фінансовий та управлінський облік, оптимізувати витрати на ведення управлінського обліку, а також знизити процес професійної підготовки бухгалтера.

  Курси МСФЗ, які проводить наша компанія, допоможуть ознайомитися з МСФЗ, навчитися трактувати та застосовувати стандарти та інтерпретації на практиці.

  При підготовці фінансової звітності за МСФЗ необхідно пройти наступні етапи:

  1. Обрати облікову політику відповідно до МСФЗ, яка повинна бути однаковою щодо всіх представлених періодів, в тому числі щодо вхідних решт у звіті про фінансове становище.
  2. Для вибору облікової політики використовуються норми МСФЗ, які діють на звітну дату, тобто останню дату звітного року, з дотриманням усіх винятків з правила.
  3. Необхідно підготувати звіт про фінансове становище на дату переходу, яка є найбільш ранньою з дат порівняного періоду.
  4. Оцінки у відношенні всіх вхідних залишків повинні бути виконані відповідно до МСФЗ, з урахуванням МСФЗ 1.
  5. Провести перекласифікацію на необоротні, оборотні активи, зобов'язання та капітал там, де це потрібно.

  Основна мета фінансової звітності загального призначення: Фінансова звітність загального призначення призначена в основному для інвесторів та кредиторів, у тому числі потенційних, яких вона необхідна для прийняття рішень. Користувачам потрібна інформація, яка б дозволила прогнозувати його чисті грошові потоки, оцінити ефективність керівництва з використання наявних ресурсів.

  План курсу МСФЗ

  Тема 1. Концептуальні основи МСФЗ

  1. Вступ.
   1. Принципи підготовки та складання фінансової звітності.
  2. МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінки за справедливою вартістю».
  3. МСБО (IAS) 8 «Облікова політика».
   1. Зміна у бухгалтерських оцінках.
   2. Помилки.
  4. МСФЗ для малого і середнього бізнесу.
  5. МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ»
  6. МСБО (IAS) 21 «Вплив змін обмінних курсів валют».

  Тема 2. Облік активів

  1. МСБО (IAS) 16 «Матеріальних необоротних активів».
   1. ОЗ. Визначення, первинне визнання і подальші витрати.
   2. Подальша оцінка ОЗ.
  2. МСБО (IAS) 23 «Витрати за позиками».
  3. МСБО (IAS) 36 «Знецінення активів».
  4. МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи».
   1. Первинне визнання.
   2. Самостійно створені нематеріальні активи.
   3. Подальша оцінка.
  5. МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи призначені для продажу».

  Тема 3. Облік доходів

  1. МСБО (IAS) 18 «Виторг».
  2. МСБО (IAS) 11 «Договори підряду».

  Тема 4. Фінансові інструменти

  МСБО (IAS) 39 і МСФЗ (IFRS) 9.

  1. Визнання.
  2. Подальша оцінка.
  3. Знецінення фінансових активів.
  4. Фінансові зобов'язання.
  5. Хеджування.
  6. МСБО (IAS) 17 «Оренда».
   1. Види оренди.
   2. Облік оренди.
   3. Продаж зі зворотньою орендою.

  Тема 5. Консолідація

  1. МСФЗ (IFRS) 10 Консолідована фінансова звітність.
   1. Поняття контроль.
   2. Методика консолідації балансу.
  2. МСФЗ (IAS) 28 «Інвестицій в асоційовані компанії».
  3. МСФЗ (IFRS) 11 «Інвестиції в спільні підприємства».
  4. МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній».
   1. Поняття гудвіл.

  Тема 6. Нефінансові зобов'язання

  1. МСФЗ (IAS) 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
  2. МСФЗ (IAS) 12 «Відкладенні податки».
   1. Визначення.
   2. Визнання відкладених активів і зобов'язань (ВОНО і ВОНА).

  Тема 7. Платежі на основі акцій

  1. МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі на основі акцій».
   1. Первинне визнання і подальша оцінка.
  2. МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію»
  3. МСФЗ (IAS) 19 «Винагорода працівникам».
  4. МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти».
  5. МСФЗ (IAS) 2 «Запаси».

  Вартість курсу 8400 грн.

  Слухачі, які закінчили наші курси, автоматично стають членами Buhsvit-club.

  Детальний графік занять Ви можете дізнатися, зв'язавшись з нами через форму на сторінці Контакти.

  Консультації з бухгалтерського обліку
  Дізнатися більше

  Для отримання додаткової інформації або замовлення послуги зверніться, будь ласка, за телефонами:

  Або заповніть форму зворотнього зв'язку: