Курс «Фінансовий директор»

Шановні слухачі! На Ваші прохання стартує проект "Фінансовий директор". Дізнатися вартість і записатися на який можна, заповнивши форму нижче. Пройшовши тренінг курсу "Фінансовий директор", Ви отримаєте сертифікат міжнародного зразка.

Курси фінансового директора включає 2 модулі.

1 модуль "Бухгалтерський та податковий облік "просунутий рівень"+1 з 8.2. (64 акад. години)

2 модуль "Управлінський облік" (48 акад. години)

  Консультації з бухгалтерського обліку

  Як головному бухгалтеру стати фінансовим директором?

  Як то кажуть, поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Якщо головбух впевнений, що у перспективі хоче керувати не лише своїм відділом, а й усією фінансовою службою, то йому доведеться виходити за рамки бухгалтерського функціоналу та поступово почати виконувати обов'язки фінансового директора у своїй компанії. Для того, щоб стати фінансовим директором, необхідно пройти тренінг з підвищення кваліфікації.

  Роль фінансового директора на підприємстві - він відповідає за постановку та ведення управлінського обліку (УО) у всій компанії.

  Управлінський облік – це потужний інструмент для наведення та підтримки порядку в бізнесі, а також дуже точний індикатор для відстеження фінансових змін, що відбуваються в ньому (бізнесі).

  Програма навчання 1 модуля:

  1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

  1. Нормативна база. Порядок складання та приклади облікової політики підприємства.

  2. Загальні положення ПКУ та Адміністрація податків та зборів.

  1. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

  1. Законодавча база. Суть ПДВ.

  2. Платники податку. Реєстрація платників.

  3. Об'єкти оподаткування.

  4. База оподаткування. Ставки податку

  5. Податкові зобов'язання (ПЗ) та податковий кредит (ПК). Визначення суми податку на оплату.

  6. Відображення, ПЗ та ПК у бухгалтерському обліку.

  7. Бюджетне відшкодування.

  8. Операції, які є об'єктом і звільнені від оподаткування. Розподіл ПК.

  9. Документальне оформлення. Податкова накладна (ПН). Реєстр вхідних та вихідних ПН. Розрахунок коригування до ПН.

  10. Звітний податковий період. Декларація з ПДВ. Терміни її здачі та строки сплати податку.

  11. Виправлення помилок. Штрафи, пені.

  12. ПДВ за ЗЕД.

  1. ОБЛІК ВЛАСНОГО ТА ЗАЄМНОГО КАПІТАЛУ

  1. Облік власного капіталу

  2. Облік позикового капіталу. Кредити банків.

  1. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ОС) І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

   1. Нормативна база. Поняття ОЗ та НА, їх класифікація у бухгалтерському та податковому обліку

   2. Облік надходження ОЗ та НА. Визначення первісної вартості.

   3. Методи нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку.

   4. Облік витрат на утримання (ремонт, модернізація)

   5. Переоцінка.

   6. Інвентаризація.

   7. Облік оренди

   8. Облік вибуття

   9. Синтетичний та аналітичний облік. Кореспонденція рахунків.

   10. Документальне оформлення рухів ОЗ та НА.

   11. Відображення обліку ОС та НА в облікових регістрах та звітності.

  1. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

   1. Організація, облік та документальне оформлення операцій за безготівковими розрахунками, а також з готівкою.

   2. Нормативна база

   3. Організація ведення касових операцій та операцій через банки

   4. Документальне оформлення

   5. Надходження готівки до каси підприємства та його видача. Касова книга

   6. Готівкові та безготівкові розрахунки з іншими підприємствами

   7. Кореспонденція рахунків

   8. Відображення обліку касових та безготівкових операцій в облікових регістрах та звітності.

  1. ОБЛІК ЗАПАСІВ

   1. Нормативна база. Поняття та склад запасів

   2. Первісна вартість

   3. Оцінка вибуття запасів

   4. Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП)

   5. Документальне оформлення надходження вибуття запасів.

   6. Кореспонденція рахунків

   7. Відображення обліку запасів в облікових регістрах та звітності.

  1. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ

   1. Розрахунки з підзвітними особами. Витрати на відрядження. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт (Авансовий звіт)

   2. Розрахунки з постачальниками та покупцями, з дебіторами та кредиторами

   3. Зарплата, ПДФО, ЄСВ

   4. Законодавча база. Суть ПДФО, ЄСВ

   5. Платники податку.

   6. Об'єкти оподаткування.

   7. База оподаткування. Ставки податку

  1. ДОХОДИ

   1. Нормативна база. Доходи, їх склад та бухгалтерський облік

   2. Кореспонденція рахунків.

   3. Визначення доходів та їх склад у податковому обліку

   4. Відображення обліку доходів в облікових регістрах та звітності.

  1. ВИТРАТИ. РОЗРАХУНОК СЕБЕВАРТОСТІ

  1. Нормативна база. Витрати, їх склад та облік у бухгалтерському та податковому обліку.

  2. Розрахунок виробничої собівартості готової продукції (робіт, послуг). Собівартість реалізованих товарів, продукції (робіт, послуг).

  3. Витрати операційної діяльності та інші витрати.

  4. Калькуляція

  5. Кореспонденція рахунків з обліку витрат (рахунки класу 9, рахунки класів 8 та 9). Спрощена система ведення обліку (рахунки класу 8)

  6. Відображення обліку витрат в облікових регістрах та звітності.

  7. Податок на прибуток

  8. Законодавча база.

  9. Платники податку. Реєстрація платників.

  10. Об'єкти оподаткування.

  11. База оподаткування. Ставки податку

  1. ПРОБНИЙ ЕКЗАМЕН.

  2. ІНШІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

  3. ЕКЗАМЕН (ЗАДАЧІ И ТЕСТИ)

  Для полегшення сприйняття та покращення запам'ятовування курсу фінансового директора, лекційний матеріал супроводжується числовими прикладами та вирішенням завдань, а також виконанням домашніх завдань. З кожної теми проводиться тестування.

  Програма навчання 2 модуля:

  1. Роль управлінського обліку у систем фінансового управління компанією

  2. Аналіз беззбитковості

  3. Система позамовного та попроцесного калькулювання

  4. Втрати. Нормативні та наднормативні

  5. Облік продукції спільного виробництва

  6. Бюджетування діяльності підприємства

  7. Контроль та оцінка результатів діяльності

  8. Прийняття рішень щодо довгострокових капіталовкладень

  9. Прийняття рішень щодо ціноутворення

  Чому варто записатися на курс "Фінансовий директор" до компанії Buhsvit?
  Наша компанія пропонує якісне навчання за прийнятними цінами.

  Слухачі, які закінчили наші курси, автоматично стають членами Buhsvit-club.

  Після закінчення курсу Ви отримуєте іменний сертифікат щодо підвищення кваліфікації міжнародного зразка українською та англійською мовами.

  Детальний графік занять курсу фінансового директора та вартість навчання Ви можете дізнатися, зв'язавшись з нами через форму на сторінці Контакти.

  Консультації з бухгалтерського обліку
  Дізнатися більше

  Для отримання додаткової інформації або замовлення послуги зверніться, будь ласка, за телефонами:

  Або заповніть форму зворотнього зв'язку: