Курс «Сучасний керівник»

/

ПРОГРАМА КУРСУ Сучасний керівник

1. Основи бухгалтерського обліку

a. Предмет і метод бухгалтерського обліку

b. Бухгалтерський баланс, його зміст, будова

c. Рахунки бухгалтерського обліку, їх структура та призначення

d. Бухгалтерські проводки, прості й складні

e. Синтетичний і аналітичний облік

f. План рахунків, його будова

g. Документація

h. Облік зобов'язань

i. Облік розрахунків

j. Облік запасів

k. Облік грошових коштів

l. Облік оплати праці

2. Основи Правової системи України

a. Загальна характеристика правової системи

b. Загальна характеристика підприємницького права

c. Основи правового статусу суб'єктів господарської діяльності

d. Загальна характеристика Акціонерного товариства

e. Право власності та інші майнові права

f. Загальні положення зобов'язального права

g. Основи договірного права

h. Загальна характеристика трудового права

i. Захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання

j. Правове регулювання відновлення платоспроможності або банкрутства суб'єкта підприємництва

k. Державні органи нагляду та контролю у сфері господарської діяльності

l. Основи інтелектуальної права

m. Відповідальність у сфері господарської діяльності

3. Основи податкової системи в Україні

a. Адміністрування податків і зборів

b. Податок на прибуток підприємства

c. Прибутковий податок фізичних осіб

d. Податок на додану вартість

e. Акцизний податок, Мито

f. Інші загальнодержавні та місцеві податки

g. Спрощена система оподаткування

h. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування

4. Практичне застосування прикладного рішення Бухгалтерський облік 1С 8.2