Програма практичного курсу бухгалтер 1С 8.2

1. Концепція прикладного рішення

a. Призначення, область застосування і рамки прикладного рішення.

b. Ключові характеристики прикладного рішення

c. Базові принципи автоматизації

2. Загальносистемні механізми та принципи

a. Підприємство: організації, їх структура та відповідальні особи

b. Користувачі: управління списком і налаштуваннями

c. інтерфейси

d. налаштування системи

e. План рахунків

f. документообіг

g. хронологічні механізми

3. Облік запасів

a. концепція підсистеми

b. Загальні принципи й механізми обліку

c. Нормативно-довідкова інформація

d. Загальні механізми товарних документів

e. Основні господарські схеми та процеси

f. звітність підсистеми

4. Облік взаєморозрахунків з контрагентами

a. концепція підсистеми

b. Принципи та механізм реалізації

c. Нормативно-довідкова інформація

d. Документообіг товарно-грошових господарських операцій

e. Інші операції: впливають на стан взаємозаліків

5. Облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами

a. концепція підсистеми

b. Принципи та механізм реалізації

c. Облік руху безготівкових грошових коштів

d. Облік руху готівкових грошових коштів

e. Облік розрахунків з підзвітними особами

6. Облік ПДВ

a. концепція підсистеми

b. Принципи та механізм урахування ПДВ

с. Особливості відображення поточних господарських операцій в податковому обліку

d. Засоби контролю облікових даних

7. Бухгалтерський і податковий облік доходів, витрат і прибутку

a. Загальні системи й механізми бухгалтерського обліку доходів, витрат і прибутку

b. Загальні принципи та механізми податкового обліку доходів, витрат і прибутку

c. Особливості відображень операція, пов'язаних з нарахуванням доходів і витрат

8. Кадровий облік і розрахунок заробітної плати

a. концепція підсистеми

b. Загальні принципи обліку та нормативно-довідкова інформація

9. Облік кадрів

a. Нарахування заробітної плати

b. Виплата працівникам, розрахунки з бюджетом і фондами, звітність з ПДФО

10. Облік необоротних активів та малоцінних активів

a. концепція підсистеми

b. Загальні принципи підсистеми

c. Загальна нормативно - довідкова інформація

d. Підсистема «Основні засоби»

e. Підсистема «Малоцінні активи»

f. Підсистема «Нематеріальні активи»

11. Регламент закриття періоду.

a. Загальні принципи

b. регламентні операції