Внутрішній аудит

Справжній успіх в бізнесі ніколи не приходить випадково. Домогтися довгострокового успіху можна лише постійно використовуючи ефективне управління.

  Консультації з бухгалтерського обліку

  Що таке внутрішній аудит підприємства?

  На даному етапі розвитку економіки, більшість власників бізнесу навчилися організовувати бухгалтерський і податковий облік на підприємствах. Наступний етап розвитку бізнесу — організувати контроль (внутрішній аудит) за роботою підрозділу бухгалтерії, передбачаючи перевірку фіскальних органів і виявлення порушень.

  Внутрішній аудит є діяльністю з надання незалежних та об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності компанії.

  Внутрішній аудит допомагає підприємству досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки та підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління.

  Кому потрібен внутрішній аудит?

  Для мікро- і малих підприємств необхідно проводити внутрішній аудит хоча б раз на рік. Законодавчі зміни, нові вимоги з боку контролюючих органів вносять корективи в усталені бізнес-процеси. Застереження ризиків є однією з найголовніших завдань процедур внутрішнього аудиту.
  Людський фактор не прив'язаний до змін в нормативних документах, однак досі є наріжним каменем спотикання в якісному забезпеченні посадових обов'язків. У роботі будь-якого фахівця, в тому числі й бухгалтера, можуть спостерігатися професійна недбалість і небажання підвищувати кваліфікацію. Замовивши послугу внутрішнього аудиту, Ви проведете перевірку Вашої діяльності. Ця «репетиція» допоможе виявити всі порушення і недоліки без застосування фінансових санкцій, також отримавши можливість виправити недоліки до візиту контролюючого органу.
  Для середніх і великих підприємств ми рекомендуємо вводити окрему штатну одиницю внутрішнього аудитора. Це необхідно з метою постійного забезпечення контролю за ризиками підприємства.

  Що ви отримаєте при замовленні внутрішнього аудиту у нас?

  Замовляючи внутрішній аудит Ви отримаєте:

  • перевірку фінансової, управлінської та податкової звітності відповідно до національних стандартів обліку;
  • аналіз діяльності;
  • аналіз організації бухгалтерського обліку;
  • аналіз розподілу обов'язків між співробітниками відділу бухгалтерського обліку та оцінку їх професійної компетентності;
  • оцінку своєчасності та точності представлення даних з первинних документів в регістрах і бухгалтерських рахунках;
  • аналіз на відповідність даних по фінансовій звітності даним первинних документів;
  • оцінку точності виконання вимог законодавства при складанні фінансової звітності;
  • оцінку та аналіз системи контролю активів і зобов'язань;
  • аналіз відповідності структури підприємства стратегічним оперативним цілям бізнесу;
  • виявлення ризиків, які пов'язані з налагодженням взаємодії між відділами підприємства і визначення посадових обов'язків;
  • виявлення та аналіз ризиків компанії в бізнес-діяльності (продаж і закупівля товарів / послуг, ціноутворення, маркетингові служби, зберігання продукції, логістика та ін.);
  • аналіз на відповідність прийнятого бюджету фактичним економічним показникам функціонування відділів;
  • аналіз організації кадрового обліку;
  • перевірку наявності та оформлення різних кадрових документів;
  • аналіз організації документообігу;
  • аналіз бюджетування і фінансового планування, допомога по їх організації.

  За результатами проведеного внутрішнього аудиту фахівець надасть рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку, вкаже на помилки та запропонує способи їх виправлення; складе висновок про професійної компетенції співробітників бухгалтерії та при необхідності запропонує програми підвищення кваліфікації.

  Вартість послуги

  Вартість аудиторських послуг в Одесі залежить від часу, який буде витрачено на виконання робіт, складності процедур, їх обсягу і т.д. Ціна узгоджується з замовником перед початком виконання робіт і після того, як співробітники нашої компанії попередньо ознайомляться з діяльністю підприємства клієнта.

  Чому варто звернутися в компанію «Бухгалтерський світ»
  Наша компанія має досвід на ринку понад 10 років. Нашими клієнтами з внутрішнього аудиту є як стратегічно важливі для міста Одеси підприємства, так і малий бізнес.
  Консультації з бухгалтерського обліку
  Дізнатися більше

  Для отримання додаткової інформації або замовлення послуги зверніться, будь ласка, за телефонами:

  Або заповніть форму зворотнього зв'язку:

   Поширені запитання

   1️⃣ Хто проводить внутрішній аудит?

   Внутрішній аудитор - особа, яка підпорядковується власнику підприємства та діє у його інтересах.

   2️⃣ У чому різниця між зовнішнім та внутрішнім аудитом?

   Внутрішній аудит замовляє власник компанії, зовнішній аудит потрібен відповідно до законодавства певних видів юридичних. Внутрішній аудит не потребує сертифікату палати аудиторів України.

   3️⃣ Як часто проводиться внутрішній аудит на підприємстві?

   За бажанням власника. Також це залежить від обсягів діяльності компанії.

   4️⃣ У чому полягає відмінність внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю?

   Внутрішній контроль дозволяє побудувати систему контролю для підприємства. Внутрішній аудит проводить оцінку системи внутрішнього контролю.