Внутрішній аудит

/

Внутрішній аудит є діяльністю з надання незалежних та об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності організації. Внутрішній аудит допомагає організації досягти поставлені цілі, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління.

Основні завдання, які Ви вирішуєте, замовляючи внутрішній аудит:
 1. Перевірка фінансової, управлінської та податкової звітності відповідно до національних стандартів обліку.
 2. Аудиторські послуги з перевірки фінансової звітності відповідно до затверджених стандартів.
 3. Огляд всієї фінансової звітності за стандартами.
 4. Оцінка пасивів і активів підприємства згідно стандартам.
 5. Проведення процедур по податковій звітності відповідно до встановлених законодавством.
 6. Організація і аналіз діяльності.
  • Аналіз організації бухгалтерського обліку;
  • Аналіз розподілу обов'язків між співробітниками відділу бухгалтерського обліку та оцінка їх професійної компетентності;
  • Оцінка своєчасності і точності представлення даних з первинних документів в регістрах і бухгалтерських рахунках;
  • Аналіз на відповідність даних з фінансової звітності даним первинних документів;
  • Оцінка точності виконання вимог законодавства при складання фінансової звітності;
  • Оцінка та аналіз системи контролю активів і зобов'язань;
  • Надання рекомендацій щодо організації бухгалтерського обліку;
  • Аналіз відповідності структури підприємства стратегічним оперативним цілям бізнесу;
  • Виявлення ризиків, які пов'язані з налагодженням взаємодії між відділами підприємства, і визначення посадових обов'язків;
  • Виявлення та аналіз ризиків компанії в бізнес-діяльності (продаж і закупівля товарів / послуг, ціноутворення, маркетингові служби, зберігання продукції, логістика та ін.);
  • Аналіз на відповідність прийнятого бюджету фактичним економічним показникам функціонування відділів;
  • Аналіз організації кадрового обліку;
  • Перевірка наявності та оформлення різних кадрових документів;
  • Аналіз організації документообігу;
  • Аналіз бюджетування та фінансового планування, допомога по їх організації.

Вартість аудиторських послуг залежить від часу, який буде витрачено на виконання робіт, складності процедур, їх обсягу та ін. Ціна узгоджується із замовником перед початком виконання робіт та після того, як співробітники нашої компанії попередньо ознайомляться з діяльністю підприємства клієнта.