Внутрішній аудит

/

Справжній успіх в бізнесі ніколи не приходить випадково. Домогтися довгострокового успіху можна лише постійно використовуючи ефективне управління.

На даному етапі розвитку економіки, більшість власників бізнесу навчилися організовувати бухгалтерський і податковий облік на підприємствах. Наступний етап розвитку бізнесу — організувати контроль (внутрішній аудит) за роботою підрозділу бухгалтерії, передбачаючи перевірку фіскальних органів і виявлення порушень.

Внутрішній аудит є діяльністю з надання незалежних та об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності організації.

Внутрішній аудит допомагає організації досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки та підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління.

Для чого необхідно проводити внутрішній аудит?

Основні завдання, які Ви вирішуєте, замовляючи внутрішній аудит в Одесі:

   • перевірка фінансової, управлінської та податкової звітності відповідно до національних стандартів обліку;
   • аудиторські послуги з перевірки фінансової звітності відповідно до затверджених стандартів;
   • огляд всієї фінансової звітності за стандартами;
   • внутрішній аудит пасивів і активів підприємства відповідно до стандартів;
   • проведення процедур по податкової звітності відповідно до встановлених законодавством;
   • організація та аналіз діяльності;
   • аналіз організації бухгалтерського обліку;
   • аналіз розподілу обов'язків між співробітниками відділу бухгалтерського обліку та оцінка їх професійної компетентності;
   • оцінка своєчасності та точності представлення даних з первинних документів в регістрах і бухгалтерських рахунках;
   • аналіз на відповідність даних по фінансовій звітності даним первинних документів;
   • оцінка точності виконання вимог законодавства при складанні фінансової звітності;
   • оцінка та аналіз системи контролю активів і зобов'язань;
   • надання рекомендацій щодо організації бухгалтерського обліку;
   • аналіз відповідності структури підприємства стратегічним оперативним цілям бізнесу;
   • виявлення ризиків, які пов'язані з налагодженням взаємодії між відділами підприємства, і визначення посадових обов'язків;
   • виявлення та аналіз ризиків компанії в бізнес-діяльності (продаж і закупівля товарів / послуг, ціноутворення, маркетингові служби, зберігання продукції, логістика та ін.);
   • аналіз на відповідність прийнятого бюджету фактичним економічним показникам функціонування відділів;
   • аналіз організації кадрового обліку;
   • перевірка наявності та оформлення різних кадрових документів;
   • аналіз організації документообігу;
   • аналіз бюджетування і фінансового планування, допомога по їх організації.

Вартість аудиторських послуг в Одесі залежить від часу, який буде витрачено на виконання робіт, складності процедур, їх обсягу і т.д. Ціна узгоджується з замовником перед початком виконання робіт і після того, як співробітники нашої компанії попередньо ознайомляться з діяльністю підприємства клієнта.

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за адресою: м Одеса, вул. Базарна, буд.71 корп.3. оф.2.

Або залишайте заявку через форму на сторінці Контакти.