Внутрішній аудит

/

Справжній успіх в бізнесі ніколи не приходить випадково. Домогтися довгострокового успіху можна лише постійно використовуючи ефективне управління.

Що таке внутрішній аудит підприємства?

На даному етапі розвитку економіки, більшість власників бізнесу навчилися організовувати бухгалтерський і податковий облік на підприємствах. Наступний етап розвитку бізнесу — організувати контроль (внутрішній аудит) за роботою підрозділу бухгалтерії, передбачаючи перевірку фіскальних органів і виявлення порушень.

Внутрішній аудит є діяльністю з надання незалежних та об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності компанії.

Внутрішній аудит допомагає підприємству досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки та підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління.

Кому потрібен внутрішній аудит?

Для мікро- і малих підприємств необхідно проводити внутрішній аудит хоча б раз на рік.Законодавчі зміни, нові вимоги з боку контролюючих органів вносять корективи в усталені бізнес-процеси. Застереження ризиків є однією з найголовніших завдань процедур внутрішнього аудиту.

Людський фактор не прив'язаний до змін в нормативних документах, однак досі є наріжним каменем спотикання в якісному забезпеченні посадових обов'язків. У роботі будь-якого фахівця, в тому числі й бухгалтера, можуть спостерігатися професійна недбалість і небажання підвищувати кваліфікацію. Замовивши послугу внутрішнього аудиту, Ви проведете перевірку Вашої діяльності. Ця «репетиція» допоможе виявити всі порушення і недоліки без застосування фінансових санкцій, також отримавши можливість виправити недоліки до візиту контролюючого органу.

Для середніх і великих підприємств ми рекомендуємо вводити окрему штатну одиницю внутрішнього аудитора. Це необхідно з метою постійного забезпечення контролю за ризиками підприємства.

Що ви отримаєте при замовленні внутрішнього аудиту у нас?

Замовляючи внутрішній аудит Ви отримаєте:

    • перевірку фінансової, управлінської та податкової звітності відповідно до національних стандартів обліку;
    • аналіз діяльності;
    • аналіз організації бухгалтерського обліку;
    • аналіз розподілу обов'язків між співробітниками відділу бухгалтерського обліку та оцінку їх професійної компетентності;
    • оцінку своєчасності та точності представлення даних з первинних документів в регістрах і бухгалтерських рахунках;
    • аналіз на відповідність даних по фінансовій звітності даним первинних документів;
    • оцінку точності виконання вимог законодавства при складанні фінансової звітності;
    • оцінку та аналіз системи контролю активів і зобов'язань;
    • аналіз відповідності структури підприємства стратегічним оперативним цілям бізнесу;
    • виявлення ризиків, які пов'язані з налагодженням взаємодії між відділами підприємства і визначення посадових обов'язків;
    • виявлення та аналіз ризиків компанії в бізнес-діяльності (продаж і закупівля товарів / послуг, ціноутворення, маркетингові служби, зберігання продукції, логістика та ін.);
    • аналіз на відповідність прийнятого бюджету фактичним економічним показникам функціонування відділів;
    • аналіз організації кадрового обліку;
    • перевірку наявності та оформлення різних кадрових документів;
    • аналіз організації документообігу;
    • аналіз бюджетування і фінансового планування, допомога по їх організації.

За результатами проведеного внутрішнього аудиту фахівець надасть рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку, вкаже на помилки та запропонує способи їх виправлення; складе висновок про професійної компетенції співробітників бухгалтерії та при необхідності запропонує програми підвищення кваліфікації.

Вартість послуги

Вартість аудиторських послуг в Одесі залежить від часу, який буде витрачено на виконання робіт, складності процедур, їх обсягу і т.д. Ціна узгоджується з замовником перед початком виконання робіт і після того, як співробітники нашої компанії попередньо ознайомляться з діяльністю підприємства клієнта.

Чому варто звернутися в компанію «Бухгалтерський світ»

Наша компанія має досвід на ринку понад 10 років. Нашими клієнтами з внутрішнього аудиту є як стратегічно важливі для міста Одеси підприємства, так і малий бізнес.

Дізнатися більше

Для отримання додаткової інформації або замовлення послуги зверніться, будь ласка, за телефонами:

Або заповніть форму зворотнього зв'язку: