Курс «Бухгалтерський і податковий облік для початківців + 1С 8.3»

/
/

Програма курсу Бухгалтерський і Податковий облік «з нуля» (48 годин)

1. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

a. Метод бухгалтерського обліку. Елементи методу (бухгалтерський баланс, рахунки, подвійний запис і т.п.).

2. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова

a. Зміни в балансі під впливом господарських операцій. Завдання.

3. Рахунки бухгалтерського обліку, їх структура та призначення.

a. Активні та пасивні рахунки

b. Обороти по рахунках і сальдо (правила визначення). Завдання

c. Подвійний запис. Кореспонденція рахунків. Приклади

d. Взаємозв'язок бухгалтерських рахунків з балансом.

4. Бухгалтерські проводки, прості й складні

a. Оборотно - сальдова відомість. Завдання

5. Синтетичний та аналітичний облік

a. Взаємозв'язок синтетичних і аналітичних рахунків

b. Правила ведення аналітичного обліку. Завдання.

6. План рахунків бухгалтерського обліку, його будова

a. Класифікація рахунків

b. Призначення рахунків і їх характеристика

7. Документація. Види документів, їх реквізити. Облікові регістри.

a. Форми ведення бухгалтерського обліку.

b. Способи виправлення помилок в документах і облікових регістрах

8. Облік розрахунків і зобов'язань.

a. Розрахунки з постачальниками, сторонніми організаціями, підзвітними особами.

9. Облік запасів

a. Купівля, методи вибуття

10. Облік ОЗ

a. Надходження ОЗ, амортизація ОЗ

11. Облік оплати праці

a. Види нарахувань і утримань. Приклади.

12. Облік грошових коштів

a. Каса, банк

13. Облік ПДВ

a. ПЗ й ПК

14. Доходи. Витрати в бухгалтерському обліку

a. адміністрування

b. Податок на прибуток

i. Платники, об'єкт оподаткування, види ставок

c. податок ПДФО

i. Платники, об'єкт оподаткування, види ставок

d. ПДВ

i. Платники, об'єкт оподаткування, види ставок

e. Інші види податків

Для полегшення сприйняття і поліпшення запам'ятовування першої частини курсу, лекційний матеріал супроводжується прикладами та вирішенням завдань, а також виконанням домашніх завдань. По кожній темі ПКУ проводиться тестування. Курс завершується складанням іспиту.