МСФО стає єдиною концептуальною основою підготовки фінансової звітності в багатьох країнах. Практичне запровадження курсу МСФО дозволить здійснити вихід на міжнародні фінансові ринки та сприяти встановленню комерційних відносин із країнами ЄС та США.

Внедрение курсів МСФО в г. Одесса дозволить встановити єдину базу для всіх груп компаній в цілях підготовки фінансової звітності та встановити єдину облікову політику, що дозволить оптимізувати процес консолідації та усунути необхідність значного кількісного коригування (трансформації) при приведенні звітів різних дочірніх компаній до єдиної концептуальної основи.

Курси МСФО в г. Одесса представляють собою систему обліку, яка в основному використовує управлінські підходи, що дозволить зблизити фінансовий та управлінський облік, оптимізувати витрати на ведення управлінського обліку, а також знизити процес професійної підготовки бухгалтера.

Курси МСФО, які проводить наша компанія, допоможуть ознайомитися з МСФО, навчитися трактувати та застосовувати стандарти та інтерпретації на практиці.

При підготовці фінансової звітності за МСФО необхідно пройти наступні етапи:

Вибрати облікову політику відповідно до МСФО, яка повинна бути однаковою щодо всіх представлених періодів, в тому числі щодо вхідних решт у звіті про фінансове становище
Для вибору облікової політики використовуються норми МСФО, які діють на звітну дату, тобто останню дату звітного року, з дотриманням усіх виключень із правил
Необхідно підготувати звіт про фінансове становище на дату переходу, яка є найбільш ранньою з дат порівняного періоду
Оцінки у відношенні всіх входящих залишків повинні бути виконані відповідно до МСФО, з урахуванням МСФО 1.
Где потрібно провести перекласифікацію на необоротні, оборотні активи, зобов'язання та капітал.
Основна мета фінансової звітності загального призначення: Фінансова звітність загального призначення призначена в основному для інвесторів та кредиторів, у тому числі потенційних, яких вона необхідна для прийняття рішень. Користувачам потрібна інформація, яка б дозволила прогнозувати його чисті грошові потоки, оцінити ефективність керівництва з використання наявних ресурсів.

Вартість курсу 7400 грн