Ведення ломбардів

/

Наша компанія надає послуги з ведення обліку МСФЗ ломбардів і здачі звітності згідно з вимогами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Ломбард – фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам в готівковій або безготівковій формі за рахунок власних або залучених коштів, крім депозитів, під заставу майна та майнових прав на визначений строк і під відсоток, а також супутніх ломбардних послуг ». Фахівці нашої компанії пройшли навчання і витримали іспит встановлений вимогами Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг.
Для надання фінансових послуг ломбард повинен відповідати умовам, наведеним у п. 2.1 Положення № 3981, а саме:
– Діяльність ломбарду повинна відповідати вимогам законодавства про фінансові послуги;
– Він повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ;
– Ломбард повинен мати ліцензію на надання фінансових послуг;
– Мати внутрішні правила або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових та супутніх послуг, затверджені у встановленому порядку;
– Установчі документи ломбарду повинні відповідати вимогам законодавства і містити вичерпний перелік видів фінансових та супутніх послуг, що надаються ломбардом;
– У його повному найменуванні повинно міститися слово «ломбард»;
– Чи не здійснювати будь-який інший підприємницької діяльності, крім підприємницької діяльності, передбаченої законодавством для ломбардів;
– Мати власну облікову та реєструючу систему, яка відповідає вимогам, встановленим Положенням № 3981;
– У своїй діяльності дотримуватися вимог чинного законодавства, зокрема, про захист прав споживачів;
– Ломбард зобов’язаний формувати резервний фонд відповідно до ст. 14 Закону «Про господарські товариства» та страховий резерв згідно з ПКУ.
– Мати власний капітал у розмірі не менше 500 тис. грн., якщо ломбард має відділення власний капітал має бути не меьш 1 мдн грн.

З 1 січня 2013 року всі ломбарди повинні вести облік відповідно до МСФЗ і надавати повну звітність згодна НПсБУ №1. Коректне дотримання законодавство забезпечить мінімізацію штрафних санкцій регулятора фінансових ринков.Ми забезпечимо організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку у вашій фінансової організації, допоможемо організувати службу внутрішнього аудиту.