Ключові показники ефективності бухгалтера

/

Компанія, підбираючи кандидата на посаду головного бухгалтера чи спеціаліста у відділ бухгалтерії, моніторить ринок праці. Кандидатів безліч, від новачків у професії до маститих фахівців.

Як підійти до вибору чи найголовніше, як у процесі роботи оцінити ефективність бухгалтера?

Розбираючи резюме претендентів можна зробити собі перші, але не остаточні висновки. Співробітник із підбору персоналу, якщо такий є на підприємстві, вивчає потенційних кандидатів. Якщо окремого фахівця немає, цим може займатися безпосередньо керівник. Ознайомившись із трудовою історією співробітника, викладеної в резюме або співбесіді, необхідно звернути увагу на всі нюанси:

 • Ознайомившись із трудовою історією співробітника, викладеної в резюме або співбесіді, необхідно звернути увагу на всі нюанси:
  • термін, скільки кандидат перебував у трудових відносинах на останньому та інших місцях роботи;
  • причина звільнення у минулих місцях роботи;
  • перелік обов’язків, які були закріплені за спеціалістом;
  • напрями діяльності компанії, у яких працював кандидат;
  • можливі поради від минулих роботодавців.

Як оцінити KPI працівника на минулому місці роботи та чим він буде корисним Вам?

Ключові показники ефективності базуються на принципах.

Принцип керованості та контрольованості. Керівництво компанії має оцінити самостійність кандидата посаду бухгалтера, але водночас працівник повинен працювати у команді. Для цього відділ бухгалтерії повинен мати необхідні ресурси: від якісних робочих місць до актуалізації спеціалізованих програм та підтримки рівня знань. Результат діяльності відділу має підлягати контролю. Якщо директор або власник не володіють знаннями в цій галузі, необхідно залучати зовнішніх фахівців з можливим тестуванням та перевіркою рівня обліку на підприємстві.

Принцип партнерства у відділі бухгалтерії виходить з встановленні між усіма співробітниками у штаті компанії розробленої стратегії. Успішне вирішення поставлених завдань – результат правильного колективного настрою у відділі чи компанії.

Принцип зосередження зусиль на основних напрямах – розстановка рівня пріоритетності завдань, оперативне управління процесом та допомогу працівникам у досягненні цілей з боку керівництва. Проведення регулярних тренінгів, ефективна комунікація як горизонтальна, так і вертикальна, один з основних показників професійного рівня фахівців відділу.

Принцип інтеграції процесів оцінки показників та звітності. Проте загальне розуміння процесу, у структурованому вираженні, допоможе керівництву відділу чи компанії побачити завантаженість працівників. Участь працівників бухгалтерії у нарадах підприємства є не зайвою, як і п’ятихвилинка у відділі.

Показники роботи головбуху

Головбух на підприємстві розробляє ряд документів та розподіляє обов’язки між співробітниками відділу. Написання наказу про облікову політику з необхідними додатками є обов’язком головного бухгалтера. При створенні цього найголовнішого документа компанії, поряд зі статутними документами, головбух враховує всі особливості діяльності компанії та фіксує ті особливості обліку, які мають варіативність у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Якщо в результаті внутрішнього аудиту було виявлено відсутність цього документа, новий керівник відділу бухгалтерії повинен видати цей наказ, з наступним ознайомленням необхідного переліку співробітників.

План документооборота также необходим бухгалтерии. Движение первичной документации необходимо структурировать и систематизировать для того, чтобы вся необходимая первичка попала в отдел бухгалтерии своевременно и в качественном виде. В документообороте необходимо прописать ответственных лиц каждого из других подразделений: отделов продаж, логистики, ВЭД, кадров, а также указать сроки предоставления документов для последующей их обработки и отражения в бухгалтерском учете.

План документообігу також потрібний бухгалтерії. Рух первинної документації необхідно структурувати та систематизувати для того, щоб вся необхідна первинка потрапила до відділу бухгалтерії своєчасно та в якісному вигляді. У документообігу необхідно прописати відповідальних осіб кожного з інших підрозділів: відділів продажів, логістики, ЗЕД, кадрів, а також вказати терміни надання документів для подальшого їх опрацювання та відображення у бухгалтерському обліку.

Положення про відрядження є внутрішнім документом компанії, який регламентує правила переміщення між іншими територіальними одиницями працівників чи відвідування інших країн. Все до дрібниць: від розміру добових, типу вагона, тип класу для авіаперельоту, зірковість готелю має бути продумано та зафіксовано у відповідному документі.

Наявність для підприємства цих документів і неухильне їх дотримання одна із підтвердження показників ефективності роботи головбуха.

Розподіл обов’язків між бухгалтерами також є запорукою своєчасності відображення всіх господарських операцій підприємства та відсутність «завалу» у відділі бухгалтерії. Головний бухгалтер розподіляє обов’язки. Грамотний розподіл функціоналу – це надійна опора у розвиток діяльності підприємства.

Підбиваючи підсумки: керівник відділу бухгалтерії повинен вміти організувати безперебійну роботу відділу, забезпечити взаємозамінність, побудувати робочу атмосферу та гарантувати результат у вигляді формування та своєчасного надання фінансової та податкової звітності.