Початок обліку. Хто повинен вести бухоблік?

/

У наших статтях ми багато разів розповідали про необхідність планування обліку на підприємстві до його реєстрації. Зараз хотілося б більш детально зупинитися безпосередньо на процедурі організації бухгалтерського обліку. Отже, підприємство створено, успішно зареєстровано в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та автоматично поставлено на облік в контролюючих органах.

Хто повинен вести облік на підприємстві? Згідно Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність рішення про визначення відповідального за бухгалтерський облік органи управління кожного підприємства приймають самостійно. Або директор веде бухоблік одноосібно, або організовує бухгалтерську службу на чолі з головним (єдиним) бухгалтером або звертається за послугами сторонніх організацій до аутсорсингової компанії. Третій варіант розглядати не будемо – залишимо фахівцям їх секрети :). Розглянемо дії штатного відповідального на підприємстві за організацію обліку.

Як відразу необхідно звертатися за послугами бухгалтера – спеціаліста? Найпоширеніша помилка керівників новостворених підприємств (хто вперше очолює свою фірму) «діяльності немає – поки бухгалтер не потрібен».

З перших днів життя підприємства бухгалтер конче потрібна – коли піде діяльність буде пізно займатися організацією бухгалтерського обліку. Так як сьогодні бухгалтер є ключовою фігурою і часто об’єднує в собі різні обов’язки від кадрового обліку, обробки первинної документації до мінімізації оподаткування, дозвольте бухгалтеру правильно організувати цей бізнес-процес своєчасно.

З чого почати бухгалтерський облік в організації?

Першою справою необхідно подбати про програмний продукт – всі операції необхідно відображати бухгалтерськими проводками, накопичувати інформацію і коректно формувати звітність. Законодавчо немає жорстких вимог ведення обліку в якійсь певній програмі можна вести бухгалтерський облік “вручну”, але звичайно, є усталена практика і деякі переваги кожного бухгалтера. Також необхідно налагодити взаємозв’язок з контролюючими органами – шляхом виготовлення електронно-цифрового підпису. Так, для мікро і малого підприємництва це не є обов’язковим, але погодьтеся, як це зручно. Економія часу на логістиці, в умовах віддаленої роботи нашої сучасності, та й контакт з контролюючими органами мінімізований. Тим більше всім платникам податків безкоштовно надано електронний кабінет і в ньому реалізований практично 100% функціонал. Приєднайтесь до електронного документообігу з контролюючими органами і міняйте систему оподаткування, подавайте звітність, контролюйте правильність реквізитів і своєчасність своїх же оплат.

Загляньте в статут, протокол загальних зборів учасників і інші реєстраційні документи. Чим і в яких частках сформований статутний капітал, чи немає заборон або обмежень на дії директора, відобразити це в бухгалтерських регістрах.

Сформуйте штатний розклад Вашого підприємства, форма може бути розроблена підприємством самостійно. Не забудьте про необхідність тарифікації, відповідно до КЗпП. Прийміть форму табеля, якщо вона потребує деталізації.

Облікова політика організації

Приступаємо до облікової політики організації.

Наказ про облікову політику – це найголовніший документ кожного підприємства. Він створюється в перші дні життя підприємства головним бухгалтером і затверджується керівником компанії. Якщо директор веде облік самостійно – значить цей документ він також розробляє сам. На жаль, це одне з найслабших місць компаній. Багато хто думає, що він зовсім не значущий і швидше формальний. Найчастіше просто ігноруючи наявність даного наказу. Ще більш груба помилка – використання загальнодоступних шаблонів з мережі інтернет. Звичайно ми можемо взяти за базу той чи інший приклад, але це не означає, що цей варіант підійде Вашій компанії.

1. Що ж повинно бути в цьому настільки визначальному документі?

2. Який у нього повинен бути розмір – чим більше, тим краще?

3. Що необхідно включити в зміст – законодавчі норми, але вони ж постійно змінюються?

4. Як часто можна його коригувати?

Наказ створюємо відразу після реєстрації підприємства – найчастіше він носить номер 1. У подальшому, не слід його щорічно перевидавати, хоча це часто зустрічається в практиці. У цьому документі не варто відображати витяги з стандартів бухгалтерського обліку або тим більше податкового законодавства. Необхідно описати кожну ділянку обліку, в якому існують варіативності. Яким саме методом буде нараховуватися амортизація основних засобів, які вартісні критерії їх розмежовують від малоцінних необоротних матеріальних активів, яким методом буде здійснюватися вибуття запасів і як будуть враховуватися транспортно-заготівельні витрати. Нюансів насправді дуже багато, і всі вони повинні бути відображені в наказі про облікову політику. Ви можете звернутися до досвідчених фахівців за консультацією щодо складання даного документа. Опрацюйте кожен ПСБО і вкажіть особливості у Вашому обліку.

– Склад інвентаризаційної комісії.

– План рахунків.

– Графік документообігу.

Після остаточної редакції Наказу номер 1, його необхідно дотримуватися при проведенні всіх операцій. Правила змін, які можна внести в даний документ прописані в ПСБО № 6 «Облікова політика». Всього три підстави:

– нормативні зміни в бухгалтерському обліку;

– статутні зміни;

– зміни забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій у фінансовій звітності.

Якщо таке з перерахованих вище подій відбулося – Наказ можна видати в новій редакції або оформити додаток до нього.

Облікова політика на підприємстві визначає внутрішні правила і забезпечує послідовність при дотриманні принципів і методів. Якісний облік на підприємстві – це завжди грамотна фінансова звітність для зовнішніх користувачів (засновників, фінансових установ контролюючих органів).